Beschut wonen geclusterd
Naast beschermd wonen in het gezinshuis, is er ook de mogelijkheid om beschut geclusterd te wonen in onze kleinschalige woonvoorziening.

Beschut wonen -geclusterd is er voor jongeren die al beschikken over een aantal basisvaardigheden op het gebied van de zelfredzaamheid, beperkt instaat zijn tot het aanhouden van een dagstructuur en niet (meer) afhankelijk zijn van 24 uurs begeleidingsaanwezigheid.

Beschut wonen -geclusterd is een ideale tussenstap naar (begeleid) zelfstandig wonen of beschut ambulant wonen. Als blijkt dat doorstroom niet (verder) mogelijk is, kan beschut geclusterd wonen ook worden ingezet als vaste woonvorm.

Wat het woonperspectief ook is, beschut wonen -geclusterd, betekend wonen in een eigen appartement, een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte waar dagelijkse op vaste tijden begeleiding aanwezig is, geplande individuele begeleiding naar behoefte en de geruststellende gedachte van 24 uurs begeleidings-bereikbaarheid.

Zelfstandig maar niet alleen
Beschut geclusterd wonen binnen Zorg voor Zorg betekent dat je met maximaal 4 jongeren onder één dak woont, waarbinnen ieder zijn eigen appartement heeft.

Ieder appartement bestaat uit een; woonkamer, separate slaapkamer, eigen badkamer, toilet en keuken.
Zo heb je een volledig eigen woonruimte en kun je ervaren wat het meer zelfstandig wonen inhoudt.

Voor wie
Voor jongeren vanaf 18 jaar die door hun beperking (nog) niet de mogelijkheid hebben om geheel zelfstandig te wonen en een beschutte huislijke woonomgeving nodig hebben met een zogenaamde; sociale leeromgeving, om zo de ontwikkeling te stimuleren en te voorkomen dat de jongere in een sociaal isolement terecht komt.

Ouderparticipatie
Wij vinden ouderparticipatie zeer belangrijk. Ouders weten vaak zelf het beste wat goed is voor hun kind. Om deze ouderparticipatie zo goed mogelijk te borgen binnen het beschut-geclusterd wonen, wordt er een ouder commissie opgericht.

Waar?
De beschut geclusterde woonvorm komt in de directe nabijheid van ons Driestroomhuis te liggen.

Interesse?
De bouwtekeningen zijn klaar,  de kavel is uitgezet en de verwachting is dat de bouw eind 2019 is afgerond.

Mochten jij of je ouders/verzorgers geïnteresseerd zijn in deze vorm van beschut wonen, dan kan er zowel telefonisch als per mail contact met ons op worden genomen.

Kenmerken beschut geclusterd wonen

  • Eigen appartement + gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.
  • Kleinschalig en huiselijk, maximaal 4 zelfstandige woonplekken
  • Dagelijks 1,5 uur groepsgerichte begeleiding.
  • Geplande individuele begeleiding naar behoefte.
  • Wonen met 24 uurs begeleidings-bereikbaarheid
  • Zowel geschikt als tussenstap maar ook voor langdurig wonen.
  • In de nabijheid van het gezinshuis.