Beschermd, beschut en begeleid wonen in de Achterhoek.
Zelfstandig gaan wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar zo zelfstandig mogelijk wonen is wel iets waar ieder recht op heeft.
Wonen op een fijne plek, midden in de maatschappij, echt mee doen!
Dat is waar wij ons bij Driestroomhuis Zorg voor Zorg voor inzetten.

Voor jongeren bij wie het niet vanzelfsprekend is om zelfstandig te gaan wonen hebben wij verschillende begeleide woonvormen, om zo stapsgewijs toe te werken naar het zo zelfstandig mogelijk wonen binnen je mogelijkheden.

Zorg binnen Driestroomhuis Zorg voor Zorg, betekent ondersteuning en/of training vanuit een familiaire context, een naadloze overgang van Jeugdzorg naar WMO zorg en een perspectief biedend woon-zorg-traject met vaste personen die er altijd zijn.

Driestroomhuis Zorg voor Zorg is te vinden in Neede, gemeente Berkelland. Neede ligt op de grens van de Achterhoek en Twente, met beide regio’s zijn er contracten voor zowel de Jeugdzorg als WMO – beschermd wonen.

Samenwerking.

Het verlenen van zorg doen we niet alleen. Een multidisciplinair team ondersteunt  niet alleen de jongere, het netwerk van de jongere maar ook ons, de gezinshuisouders. Vanuit deze gezamenlijkheid kunnen we de jongere een stabiele en duurzame opgroei-situatie bieden.

Het multidisciplinair team bestaat uit;

  • Hoofdbehandelaar vanuit Stichting Driestroom.
  • GZ Psycholoog, welke als behandelcoördinator aan ons huis is verbonden.
  • Psychiater.
  • Toegepast Psycholoog.
  • Pedagogisch medewerker.
  • Psychomotorisch therapeut.