Voor zorgprofessionals is een betrouwbare, duurzame partner belangrijk om continuïteit in zorg te waarborgen.

Residentiële jeugdzorg & WMO beschermd wonen
Driestroomhuis Zorg voor Zorg verleent hulp aan jongeren die op vrijwillige basis dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven.
Gezien de leeftijdscategorie waar wij ons op richten 14 jaar en ouder, begeven wij ons op het snijvlak van de Jeugdzorg en WMO zorg.

Jongeren tot 18 jaar bieden wij een therapeutisch woonklimaat gericht op het opvoeden, verzorgen en behandelen van gedragsproblemen.

Jongeren vanaf 18 jaar worden vanuit een beschermde woonplek ondersteunt bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Perspectief biedende, kleinschalige zorg
Bij Driestroomhuis Zorg voor Zorg, stopt de ondersteuning niet als het kind 18 wordt of toe is aan een woonvorm met minder intensieve begeleiding.

Juist onze diversiteit van verschillende kleinschalige woonvormen zorgt ervoor dat wij jongeren perspectief biedende, duurzame zorg kunnen bieden en zo aan kunnen sluiten bij datgene wat nodig is.

Als mocht blijken dat er nog geen passende woonvorm is? Dan is het onze uitdaging om te gaan kijken of we dit kunnen realiseren, want we gaan voor maatwerk.

We zijn geen gewone zorginstelling, we zijn heel anders

  • Cliënten komen niet terecht in een “instelling” maar in een gezin waarvan de gezinshuisouders altijd beschikbaar zijn. Hierdoor kan er een duurzame relatie ontstaan tussen de cliënt en het gezin.
  • De gezinshuisouders zijn hoogopgeleide professionals die de opvoeding, begeleiding, verzorging en behandeling van de cliënt op zich nemen.
  • Driestroom gezinshuisouders zijn niet in loondienst, maar werken volgens een franchiseovereenkomst gelieerd aan de erkende zorginstelling Stichting Driestroom.

Voorwaarden op zorg
Driestroomhuis Zorg voor Zorg heeft een eigen behandelcoördinator die een adviserende en toezichthoudende rol heeft op het behandelings— en begeleidingsklimaat. Daarnaast is deze eindverantwoordelijk voor het individuele behandel- of begeleidingsplan van de cliënt.

Stichting Driestroom faciliteert en ondersteunt de gezinshuisouders onder andere in het administratieve proces van de plaatsing van cliënten, de bejegening van cliënten en de kwaliteitsborging van de zorg.

De wet- en regelgeving, IGZ, Driesstroom en de ondernemersgroep de Driestroom bepalen de kwaliteitseisen voor de te leveren zorg en huisvesting.  Het betreft normen o.a. op het gebied van;

  • Kwaliteitswet Zorginstellingen.
  • Wet Bescherming persoonsgegevens.
  • Wet klachtenrecht cliënten Zorgsector.
  • Kwaliteitswet Zorginstellingen.
  • Incidentenafhandeling
  • Invulling van de behandelcontext bij verblijf met behandeling.

Elk Driestroomhuis heeft door de lieering met stichting Driestroom dezelfde status als een door het zorgkantoor erkende zorginstelling.

Deze lieering zorgt ervoor dat elke Driestroomhuis de status heeft om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen VG & LVG.

Door deze werkwijze is Driestroomhuis Zorg voor Zorg voor uw als verwijzer of plaatsende instantie een betrouwbare partner die een uitstekend rendement levert en in staat is een aanbod te leveren voor complexere problematieken.

Indicatie & financieringsvormen
Voor elke diensten levering is een geldige indicatie nodig. Afhankelijk van de leeftijd van de zorgvrager gaat het om een indicatie Jeugdzorg (tot 18 jaar), WMO (vanaf 18 jaar) of WLZ.

De financiering van de zorg die wij leveren kan zowel op basis van Zorg in Natura als op PGB.
Voor vragen omtrent de verschillende financieringsvormen en aanbestedingen kunt u contact met ons opnemen of met het zorgloket van Stichting Driestroom.

Kennismaken & Aanmeldprocedure
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg in een gezinsvervangende omgeving.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als professional graag informeren maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van onze cliënten.

Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in ons Driestroomhuis. Of het nu gaat om werkveldbezoek, een praktijkvraag of een combinatie hiervan. Wij ontvangen u graag.

Voor vragen omtrent de aanmelding kunt u contact op nemen met de gezinshuisouders Susan en Onno.