Op jezelf gaan wonen.
Soms zijn er momenten dat thuis wonen van je kind niet meer gaat. Ook kan het zijn dat je kind zelfstandig wil gaan wonen maar nog niet genoeg vaardigheden heeft om dit vorm te geven.

Voor u als ouders een lastig vraagstuk. In een instelling is vaak sprake van wisselende begeleiding, grote leefgroepen, een beperkte bereikbaarheid en er is er niet altijd een passend vervolgtraject.

Wonen in Driestroomhuis Zorg voor Zorg in Neede is in dit soort situaties een prima alternatief voor een instelling!

Kleinschalige zorg, vanuit een familiaire context, professionele hoogopgeleide gezinshuisouders welke 24/7 aanwezig zijn, een goede bereikbaarheid en een perspectief biedend woonaanbod.

Dit onder de “vleugels “van stichting Driestroom zorgt ervoor dat wij uw kind excellente begeleiding en zorg kunnen bieden. Wist u dat er landelijk al ruim 130 Driestroom huizen zijn?

Een compleet aanbod van begeleide woonvormen.
Driestroomhuis Zorg voor Zorg, heeft een compleet aanbod van begeleide en beschermde woonvormen.
In ons gezinshuis zijn er 4 plekken voor beschermd wonen of woontraining en behandeling.

Daarnaast hebben we een kleinschalige woonvoorziening met 4 appartementen, waar dagelijks op vaste momenten begeleiding aanwezig is in combinatie met individuele begeleiding/ondersteuning naar behoefte en 24/7 begeleidingsbereikbaarheid.

Tenslotte hebben we ook een 2-tal appartementen waar jongeren geheel zelfstandig kunnen wonen in combinatie met wekelijks individuele begeleiding/ondersteuning naar behoeft in combinatie met 24/7 begeleidingsbereikbaarheid.

Op deze manier heeft uw kind een perspectief biedend begeleid woontraject aan bieden, waarin deze in zijn eigen tempo door kan groeien naar een zo zelfstandig mogelijke woonvorm.

Kennismaken & Aanmeldprocedure.
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige perspectief biedende gespecialiseerde woon-zorg vanuit een familiaire context.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als ouders graag informeren maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van de jongeren die bij ons wonen. Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in ons Driestroomhuis. Of het nu gaat om oriënterend gesprek of een concrete vraag?  Wij ontvangen u graag.