Kleinschalige en lokaal georganiseerde zorg
Maatschappelijk ondernemerschap in de zorg krijgt een steeds belangrijkere positie in onze maatschappij.
De kracht zit vooral in de dienstverlening; die meer toegankelijk, minder bureaucratisch en efficiënter georganiseerd is.

Driestroomhuizen zijn een maatschappelijke organisatie in de zorg. Wat zijn de voordelen?

  • Dichtbij; Driestroomhuizen zijn lokaal georiënteerd en makkelijk bereikbaar.
  • Creativiteit; er is ruimte voor specialisme
  • Kwaliteit; zorgondernemers zijn continue gericht op kwaliteitsverbetering.
  • Geïntegreerde aanpak; integraal hulpverleningsaanbod gericht op het gezinssysteem, relaties, vrijetijd, participatie en verblijf.
  • Zorg waarin zorggeld naar de zorg gaat, in plaats van naar dure overhead.

Duurzaam en uniek
De combinatie van kleinschalige en regionaal georiënteerde zorg, gepassioneerde hoogopgeleide zelfstandige zorgaanbieders een optimaal behandel- en begeleidingsklimaat in een huislijke gezinsvervangende omgeving. Met de ondersteunende diensten van Stichting Driestroom, door; het kwaliteitsmanagementsysteem, de behandelcontext, voorwaarden op zorg en de overige ondersteunende diensten, zorgen ervoor dat alle aan stichting Driestroom gelieerde familiaire zorgondernemingen instaat zijn om op een unieke manier duurzame zorg te bieden.

Dit unieke samenwerkingsverband zorgt voor een groot professioneel landelijk netwerk van kleinschalige zorginitiatieven met specialistische kennis en vaardigheden, wist u dat er landelijk al meer dan 100 Driestroomhuizen zijn?

Kwaliteitszorg gecertificeerde zorginstelling
Driestroomhuis Zorg voor Zorg valt onder het ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem van Stichting Driestroom.

Driestroomhuis Zorg voor Zorg heeft door de lieering met stichting Driestroom dezelfde status als een door het zorgkantoor erkende zorginstelling. Daarnaast zorgt de lieering ervoor dat wij de status hebben om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen VG & LVG.

Door het kwaliteitsmanagementsysteem, de behandelcontext, de voorwaarden op zorg en huisvesting en de ondersteunde diensten van Stichting Driestroom is de hoogstaande kwaliteit van Driestroomhuis Zorg voor Zorg gegarandeerd.

Kennismaken
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg in een gezinsvervangende omgeving.
Wij maken optimaal gebruik van de krachten van het dagelijkse gezins- – en maatschappelijke leven om jongeren te ondersteunen op hun weg naar zelfstandigheid en deelname aan de maatschappij.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als betrokken ambtenaar/ beleidsmedewerker/ bestuurder graag informeren maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan deze ontwikkeling.

Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in Driestroomhuis Zorg voor Zorg. Of het nu gaat om werkveldbezoek, een praktijkvraag of een combinatie hiervan? Wij ontvangen u graag.