Wat we doen
Driestroomhuis Zorg voor Zorg ondersteunt jongeren vanaf 14 jaar met een zorgvraag op hun weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Wij zijn geen gewone instelling maar bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg vanuit een familiare context.

Voor Wie
Voor jongeren met Autisme, (licht) Verstandelijke Beperking of (Niet) Aangeboren Hersenletsel die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen of nog niet zelfstandig kunnen wonen.

Perspectief biedende woon-zorg
Onze zorg is kleinschalig en lokaal georganiseerd waarin de grens van jeugdzorg en WMO naadloos op elkaar aansluiten.

Voor jongeren die in meer of mindere mate afhankelijk zijn van ondersteuning bij het wonen en het dagelijkse leven hebben wij een compleet woonaanbod. Ons woonaanbod bestaat uit:

  • Deeltijd woontraining
  • Kamertraining/ Beschermd wonen
  • Beschut wonen, geclusterd – kleinschalige woonvoorziening
  • Beschut wonen, ambulant
  • Begeleid Zelfstandig wonen

Welke woonvorm ook wenselijk is, bij Driestroomhuis Zorg voor Zorg helpen we je groeien naar vermogen en ondersteunen we je naar dagelijks geluk.

Driestroomhuizen, groots in kleinschalige zorg
Landelijk zijn er meer dan 100 Driestroomhuizen die via een franchiseformule zijn verbonden met Stichting Driestroom. Deze samenwerking zorgt voor een groot landelijk netwerk van kleinschalige, unieke zorginitiatieven met veel specialistische kennis.

Een duurzame partner in zorg
Zorg voor Zorg is sinds 2006 werkzaam in de Achterhoek en in Twente. In 2014 zijn we gelieerd aan Stichting Driestroom. Door deze liëring zijn we door het ministerie van VWS erkend om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen; Licht Verstandelijke Beperkt en Verstandelijke beperkt.

ONS WERKGEBIED

VEEL GESTELDE VRAGEN

Vanaf welke leeftijd kun je komen wonen.
Wij bieden begeleiding aan jongeren vanaf 14 jaar.
Stopt de begeleiding als het kind 18 jaar wordt.
Nee, leeftijd speelt geen rol, jeugdzorg en WMO zorg sluiten naadloos op elkaar aan. Als het kind dus 18 is, kan het gewoon blijven wonen.
Zijn er ook doorstroom mogelijkheden.
Jazeker, wij hebben verschillende woonvormen, zodat een jongere indien wenselijk door kan stromen naar een andere woonvorm passend bij de individuele vaardigheden.
Is er een wachtlijst.
Vaak is er wel een wachtlijst, deze is afhankelijk van de gewenste woonvorm. Voor de exacte duur kun u het beste contact met ons opnemen.
Welke indicatie en financieringsvorm is nodig?
Voor wonen is er een geldige woonindicatie nodig vanuit de; Jeugdzorg/WMO/WLZ. Voor deeltijd woontraining is er een indicatie tijdelijk-verblijf nodig in combinatie met begeleiding individueel. Begeleid zelfstandig wonen kan met een indicatie; begeleiding individueel. Financiering kan zowel op basis van Zorg in Natura als op PGB-basis. Dit geldt voor zowel jeugdzorg, WMO als WLZ.

NEEM CONTACT OP

E: [email protected]

E: [email protected]

Bezoekadres
Driestroom Gezinshuis Zorg voor Zorg
Borculoseweg 75, 7161 GS Neede

Correspondentieadres
Borculoseweg 75
7161 GS Neede

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht