Zelfstandig maar niet alleen
Woonvoorziening Zorg voor Zorg i.o. is een woonvoorziening voor jong volwassenen vanaf 21 jaar met autisme met een normaal tot bovengemiddeld intelligentie niveau. Het gaat dan om jongeren die door hun beperking niet de mogelijkheid hebben om geheel zelfstandig te gaan wonen en in het kader van hun problematiek of het voorkomen van vereenzaming een sociale context nodig hebben.

Binnen de woonvoorziening heeft iedereen een zelfstandige woonunit van 25m² met een eigen separate badkamer, toilet en keuken. Daarnaast is er een gezellige gemeenschappelijke woonkeuken.

Ondersteuning bij het dagelijkse leven
Autisme heb je een leven lang, het heeft impact op alle levensgebieden. De ondersteuning die wij bieden gaat verder dan alleen ondersteuning bij het wonen, maar richt zich op alle levensgebieden, met als doel; Binnen je mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk je eigen leven vorm geven.

Continuïteit in begeleiding
Binnen de woonvoorziening is er dagelijks op vaste momenten begeleiding aanwezig. Naast deze vaste dagelijkse momenten zijn er ook individuele geplande begeleidings momenten naar behoefte van de jongere. Verder is er sprake van een 24/ 7 begeleidingsbereikbaarheid.

Ouderparticipatie
Binnen Driestroomhuis  Zorg voor Zorg vinden we ouderparticipatie zeer belangrijk. Ouders weten vaak zelf het beste wat goed is voor hun kind. Om deze ouderparticipatie zo goed mogelijk te borgen binnen de woonvoorziening, wordt er een ouder commissie opgericht.

Interesse
Het opstarten van een woonvoorziening vraagt tijd.
In het najaar van 2018 gaan we starten met het organiseren van een aantal informatieavonden voor belangstellenden.

Mocht u als ouder/verzorger /verwant geïnteresseerd zijn in het nog op te richten woonvoorziening dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.

Kenmerken wooninitiatief

  • Eigen zelfstandige woonunit met 24/7 begeleidingsbereikbaarheid.
  • Kleinschalig en gericht op langdurig wonen.
  • Ligging op maximaal 20 minuten afstand van Gezinshuis.
  • Levensloop gerichte ondersteuning.
  • Mogelijkheid voor wonen en werken.