Een tussenstap naar zelfstandig wonen
Voor jongeren bij wie “het leren niet vanzelf gaat” is de overstap van het ouderlijke huis naar een vorm van zelfstandig wonen vaak een te grote stap.
Gebleken is dat het niet alleen komt door een gebrek aan zogenaamde zelfredzaamheids vaardigheden, maar ook dat het in meer of minder zelf-verantwoordelijk zijn voor het eigen leven nog een te grote taak is.

Onze woontraining kan dan een uitkomst zijn; een veilige, overzichtelijke ervaringsgerichte leeromgeving, van waaruit de jongere stapsgewijs leert om het leven meer zelfstandig vorm te gaan geven.

Trainen in deeltijd of 24/7
Woontraining kan zowel in deeltijd als in 24 uurs woon-zorg.
Deeltijd woontraining is er voor jongeren die nog thuis wonen maar waarvan de ontwikkeling dreigt te stagneren omdat er in de thuissituatie veel problemen zijn en ouders overbelast zijn of dreigen te raken.

Deeltijd training, met tijdelijk verblijf kan dan passend zijn, om overbelasting bij ouders te voorkomen en te zorgen dat de ontwikkeling van de jongere niet stagneert. Bij de deeltijd training verblijft de jongere maximaal 3 dagen per week in het gezinshuis.
Vanuit het gezinshuis dragen we er zorg voor deze zijn dagelijkse (externe) leven zoals school, stage en deelname aan sportclub kan blijven voorzetten. Zo wordt voorkomen dat het leven al te ingrijpend verandert. Voor ouders betekent dit dat de zware opvoedingstaak gedeeltelijk wordt over genomen.

Met deeltijd-woontraining kunnen zwaardere vormen van hulpverlening zoals; crisisopvang, wonen in een woongroep of uithuisplaatsing worden voorkomen.

Als het voor de jongere niet meer mogelijk is om langer thuis te blijven wonen, dan kan deze vanuit een gezinsvervangende woonomgeving voorbereid worden op het toekomstige zelfstandig wonen, we spreken dan van kamertraining.

Loslaten en samenwerken
Woontraining is spannend, zowel voor de jongere als ouders, het is immers de eerste stap naar een meer zelfstandig leven.
Uit ervaring weten wij, dat loslaten niet vanzelf gaat.
Vandaar dat wij zowel de ouders als de jongere hierbij begeleiden, want het is niet makkelijk om na vaak jarenlange zorg en verantwoordelijkheid je kind los te gaan laten.

Een goede samenwerking tussen de ouders, jongere en gezinshuisouders is hierbij essentieel om te leren het eigen leven meer zelfstandig vorm te gaan geven.

Kenmerken woontraining

  • Toekomst gericht, de eerste stap naar meer zelfstandig leven.
  • Gericht op vergroten van zelfredzaamheid en gedragsverandering.
  • Preventief, gericht op het voorkomen van overbelasting bij ouders.
  • leren vanuit het ervaren en doen.
  • Kleinschalig en huislijke sfeer.