Leren op jezelf te gaan wonen
Voor jongeren bij wie “het leren niet vanzelf gaat” is de overstap van het ouderlijke huis naar een vorm van zelfstandig wonen vaak een te grote stap.

Dit is meestal niet alleen een gebrek aan zogenaamde zelfredzaamheidsvaardigheden, maar omdat het meer of minder zelf-verantwoordelijk zijn voor het eigen leven nog een te grote taak is.

Woontraining met tijdelijk verblijf kan dan een uitkomst zijn. Een ervaringsgerichte training vanuit een familiare context met intensieve begeleiding.
De training is o.a. gericht op; het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van vaardigheden op het gebied van gedragsregulatie, sociaal emotionele zelfredzaamheid, communicatie, praktische vaardigheden en deelname aan de maatschappij.

Voor wie
Woontraining is geschikt voor jongeren vanaf 14 jaar die nu nog huis wonen maar die vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling en maatschappelijke deelname.
Ook kan het zijn dat problemen thuis dusdanig groot zijn en ouders overbelast dreigen te raken.

Een individueel gericht hulpverleningsprogramma, zoals woontraining kan dan uitkomst bieden om zwaardere vormen van hulpverlening zoals crisisopvang, wonen in een instelling, woongroep of uithuisplaatsing te voorkomen.

Loslaten en samenwerken
Woontraining is spannend, zowel voor de jongere als ouders, het is immers de eerste stap naar een meer zelfstandig leven.

Vandaar dat wij zowel de ouders als de jongere hierbij begeleiden, want het is niet makkelijk om na vaak jarenlange zorg en verantwoordelijkheid je kind los te gaan laten.
Deze ondersteuning kan in de vorm van (tijdelijke) coaching/ondersteuning in de thuissituatie maar ook in de vorm van periodieke ouder gesprekken.
Ongeacht welke vorm er wordt gekozen, het moet passend zijn bij de persoonlijke situatie van alle betrokkenen.

Trainingsduur
Afhankelijk van het leerprofiel van de jongere, het woonperspectief en de factoren die zorgen voor een overbelasting bij ouders en overige gezinsleden ligt de duur van de training tussen de 12 en 24 maanden.

Afspraken
Samen met de aan ons Driestroomhuis verbonden behandelcoördinator stellen we met de jongere, zijn ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger een behandelplan op.

Kenmerken woontraining

  • Toekomstgericht, de eerste stap naar meer zelfstandig leven.
  • Gericht op vergroten van zelfredzaamheid en gedragsverandering
  • Gericht op het voorkomen van overbelasting bij ouders.
  • Preventief, gericht op voorkomen van zwaardere vormen van hulpverlening.
  • Gericht op toekomstige woonperspectief.
  • Leren vanuit het ervaren en doen.
  • Zorg in familiare context.