Wooninitiatief Zorg voor Zorg
Wooninitiatief Zorg voor Zorg in oprichting, wordt een kleinschalige woonvoorziening voor jongeren die door hun beperking(en) niet de mogelijkheid hebben om geheel zelfstandig te gaan wonen en in het kader van hun problematiek behoefte hebben aan sociale contacten.

Het wooninitiatief krijgt maximaal een 4-tal- geclusterde zelfstandige appartementen en een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte.

Betekenisvol wonen
Wonen in wooninitiatief Zorg voor Zorg betekent wonen op een fijne plek met altijd dezelfde mensen die je ondersteunen.

Maar ook een woonplek die zich wil verbinden met de directe omgeving, uitgaat van het opbouwen van een duurzame relatie, zowel onderling als met de omgeving en maatschappelijk van betekenis is.

Wij, Susan en Onno hebben de overtuiging dat een huis opgebouwd van uit de gezamenlijkheid, met ouders/verwanten en jongeren ervoor zorgt dat dit huis, een thuis wordt.
Een thuis waar je duurzaam kunt blijven wonen en welke een bijdrage levert aan dagelijks geluk.

Wanneer & waar
Het opstarten van een gezamenlijke woonvorm vraagt tijd.
In de zomer van 2018 gaan we starten met het organiseren van een aantal informatieavonden voor belangstellenden.

Vandaar uit gaan we de individuele zorgvragen concretiseren en starten we met de locatie bepaling. Het is ons streven om deze in de 3-hoek; Borculo-Lochem-Ruurlo te situeren.

Zo ligt het wooninitiatief midden in ons werkgebied, is er een goede verbinding met het Gezinshuis, behouden we ons lokale karakter en voldoen we aan de voorwaarden die gesteld worden vanuit de gemeente.

Kenmerken wooninitiatief

  • Vraaggericht; opstart samen met ouders en jongeren.
  • Kleinschalig, maximaal 4 woonplekken.
  • Wonen met dagelijkse groepsbegeleiding en 24/7 bereikbaarheid.
  • Individuele begeleiding, naar behoefte.
  • Zelfstandig woonruimte, met eigen douche, toilet en keuken.
  • Mogelijkheid voor wonen en werken.

Interesse
Mocht u als ouder/verzorger /verwant geïnteresseerd zijn in het nog op te richten wooninitiatief dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen.