Beschermd, beschut en begeleid wonen in de Achterhoek.
Zelfstandig gaan wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar zo zelfstandig mogelijk wonen is wel iets waar ieder recht op heeft.

Wonen op een fijne plek, midden in de maatschappij, echt mee doen! Dat is waar wij ons bij Driestroom Gezinshuis Zorg voor Zorg voor inzetten.

Voor jongeren bij wie het niet vanzelfsprekend is om zelfstandig te gaan wonen hebben wij verschillende woonvormen.
Of het nu gaat om een woontrainingstraject, begeleid zelfstandig wonen of langdurig wonen met 24 uurs begeleidingsaanwezigheid?

Wonen bij Driestroomhuis Zorg voor Zorg, betekent wonen; vanuit een familiare context, naadloze overgang van Jeugdzorg naar WMO zorg en een perspectief biedende woonzorg trajcet met vaste begeleiders die er altijd zijn.

Voorwaarden op zorg.
Het verlenen van Zorg doen we niet alleen. In samenwerking schuilt kracht; de kracht van het delen van kennis maar ook de kracht om de jongere te ondersteunen in zijn zoektocht naar de beste hulp met een menselijke maat.

Door samen te werken zijn wij instaat om integrale persoonsgericht zorg te bieden die aansluit bij dat wat er gevraag wordt of noodzakelijk is.

De behandeling en begeleiding die wij bieden valt onder de supervisie van de hoofdbehandelaar van Stichting Driestroom.
Daarnaast hebben samenwerkingsovereenkomst met een lokale GZ-psycholoog welke als behandelcoördinator voor ons gezinshuis fungeert en hebben we een samenwerkingsovereenkomst met een vrijgevestigde psychiater, die wij op consult basis kunnen raadplegen voor meer complexere vraagstukken.
Binnen het gezinshuis hebben we een vaste medewerker in dienst voor de dagelijkse ondersteuning binnen het Gezinshuis.

Verder hebben we door een samenwerkingsovereenkomst met een collega zorgondernemer een extra trainingslocatie voor de deeltijd-woontraining. Deze collega gezinshuisouder fungeert in tijden van afwezigheid ook als achterwacht, zodat we ten alle tijde de aangeboden zorg kunnen borgen.