Beschermd, beschut en begeleid wonen in de Achterhoek.
Zelfstandig gaan wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar zo zelfstandig mogelijk wonen is wel iets waar ieder recht op heeft.
Wonen op een fijne plek, midden in de maatschappij, echt mee doen!
Dat is waar wij ons bij Driestroomhuis Zorg voor Zorg voor inzetten.

Voor jongeren bij wie het niet vanzelfsprekend is om zelfstandig te gaan wonen hebben wij verschillende  24 uurs woon-zorg vormen.

Wonen bij Driestroomhuis Zorg voor Zorg, betekent wonen; vanuit een familiare context, een naadloze overgang van Jeugdzorg naar WMO zorg en een perspectief biedend woon-zorg traject met vaste begeleiders die er altijd zijn.

Voorwaarden op zorg.

Het verlenen van zorg doen we niet alleen. In samenwerking schuilt kracht; de kracht van het delen van kennis maar ook de kracht om vanuit verschillende disciplines de jongere te ondersteunen.

Binnen Driestroomhuis Zorg voor zorg werken we met meerdere professionals samen.
Het gaat dan om een samenwerking met;

  • GZ Psycholoog welke als behandelcoördinator aan ons huis is verbonden.
  • Psychiater, welke we op consult basis kunnen raadplegen.
  • Toegepast Psycholoog.
  • Psychomotorisch therapeut.
  • Een collega zorgondernemer, welke als achterwacht fungeert.