CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: [email protected]
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: [email protected]
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: [email protected]
P: 030 62 91 92

Gezinshuis Warnsveld

Wat we doen
Driestroomhuis Zorg voor Zorg ondersteunt jongeren vanaf 14 jaar met een zorgvraag op hun weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven op het gebied van wonen, werken en mee doen.

Voor Wie
Wij zijn gespecialiseerd in Autisme hulpverlening, daarnaast ondersteunen wij jongeren met een (Licht) Verstandelijke Beperking of (Niet) Aangeboren Hersenletsel.

Dagelijks geluk
Onze zorg is kleinschalig en lokaal georganiseerd vanuit een familiaire context waarin de grens van jeugdzorg en WMO zorg naadloos op elkaar aansluiten.
Bij Driestroom Gezinshuis Zorg voor Zorg helpen we je groeien naar vermogen en ondersteunen we je naar dagelijks geluk.

Perspectief biedende woon-zorg
Zelfstandig (gaan) wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar zo zelfstandig mogelijk wonen is wel iets waar ieder recht op heeft.
Voor jongeren bij wie het niet vanzelfsprekend is om zelfstandig te gaan wonen hebben wij verschillende woonvormen.

  • Woontraining eventueel in combinatie met tijdelijk verblijf.
  • Bescherm wonen in het gezinshuis.
  • Beschut geclusterd wonen in onze kleinschalige woonvoorziening.
  • Beschut ambulant wonen.
  • Begeleid zelfstandig wonen.

Een duurzame partner in zorg
Zorg voor Zorg is sinds 2006 werkzaam in de Achterhoek. In 2014 zijn we gelieerd aan Stichting Driestroom. Door deze liëring zijn we door het ministerie van VWS erkend om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen; Licht Verstandelijke Beperkt en Verstandelijke beperkt.

Regionaal gebonden zorg
Driestroomhuis Zorg voor Zorg ligt in Neede, gemeente Berkelland.
Neede is centraal gelegen op de grens van Gelderland en Overijssel. Door deze centrale ligging, valt Warnsveld ook onder ons verzorgingsgebied.