CAPITAL CORP. SYDNEY

73 Ocean Street, New South Wales 2000, SYDNEY

Contact Person: Callum S Ansell
E: [email protected]
P: (02) 8252 5319

WILD KEY CAPITAL

22 Guild Street, NW8 2UP,
LONDON

Contact Person: Matilda O Dunn
E: [email protected]
P: 070 8652 7276

LECHMERE CAPITAL

Genslerstraße 9, Berlin Schöneberg 10829, BERLIN

Contact Person: Thorsten S Kohl
E: [email protected]
P: 030 62 91 92

Gezinshuis Lichtenvoorde

Wat we doen
Driestroom Gezinshuis Zorg voor Zorg ondersteunt jongeren vanaf 14 jaar met een zorgvraag op hun weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven op het gebied van wonen, werken en participatie.

Voor Wie
Wij zijn gespecialiseerd in Autisme hulpverlening, daarnaast ondersteunen wij jongeren met een (Licht) Verstandelijke Beperking of (Niet) Aangeboren Hersenletsel.

Dagelijks geluk
Onze zorg is kleinschalig en lokaal georganiseerd vanuit een familiaire context waarin de grens van jeugdzorg en WMO zorg naadloos op elkaar aansluiten.
Bij Driestroom Gezinshuis Zorg voor Zorg helpen we je groeien naar vermogen en ondersteunen we je naar dagelijks geluk.

Perspectief biedende woonzorg
Zelfstandig gaan wonen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, maar zo zelfstandig mogelijk wonen is wel iets waar ieder recht op heeft.

Wonen op een fijne plek, midden in de maatschappij, echt mee doen! Dat is waar wij ons bij Driestroom Gezinshuis Zorg voor Zorg voor inzetten.
Voor jongeren bij wie het niet vanzelfsprekend is om zelfstandig te gaan wonen hebben wij verschillende woonvormen.

Kenmerken Driestroom Gezinshuis Zorg voor Zorg

  • Maatwerk in Jeugdzorg als WMO Zorg.
  • Zowel voor kortdurende trainingstrajecten alsmede langdurig wonen.
  • Kamertraining en deeltijd woontraining met tijdelijk verblijf.
  • Beschermd wonen met 24 uurs begeleidingsaanwezigheid.
  • Beschut wonen met 24 uurs begeleidings bereikbaarheid.
  • Kleinschalige wooninitiatief.

Een duurzame partner in zorg
Zorg voor Zorg is sinds 2006 werkzaam in de regio Oost Gelderland. Als kleinschalige zelfstandige zorgaanbieder zijn we door onze lieering aan Stichting Driestroom door het ministerie van VWS geoormerkt als erkende zorginstelling en bezitten we de status om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen Licht verstandelijke beperkt en verstandelijke beperkt.

Regionaal gebonden zorg
Driestroom Gezinshuis Zorg voor Zorg ligt in Neede. Neede is centraal gelegen op de grens van Gelderland en Overijssel. Door deze centrale ligging, ligt Lichtenvoorde ook in ons werkgebied.