Professionals

Duurzame en unieke zorg

Voor zorgprofessionals is een betrouwbare, duurzame partner belangrijk om continuïteit in zorg te waarborgen.

Duurzame en unieke zorg
Driestroom Gezinshuis in Neede, voegt het beste van 2 werelden samen.
Kleinschalige en regionaal georiënteerde zorg. Gepassioneerde hoogopgeleide zelfstandige zorgaanbieders. Een optimaal behandelklimaat in een huislijke gezinsvervangende omgeving, aan de ene kant.
En aan de andere kant, de ondersteunende diensten van Stichting Driestroom. Door het kwaliteitsmanagementsysteem, de behandelcontext, voorwaarden op zorg en huisvesting en de overige ondersteunende diensten.

Uit onderzoek blijkt dat het concept Driestroom Gezinshuizen, een goed werkende en kosten efficiënte formule is. Maar liefst 89% van het geld dat wordt besteed aan een Driestroom Gezinshuis gaat ook daadwerkelijk naar de zorg.
Bewezen is het feit dat er geen lange wachtlijsten zijn. In het geval van een spoedeisende plaatsing weet u binnen 24 uur of de cliënt geplaatst kan worden.
De langdurige inzet van gezinshuisouders, hun emotionele betrokkenheid, goede zorg en juiste opvoeding zorgen ervoor dat gezinshuiskinderen, ten opzichte van andere groepen, de sterkste verbetering laten zien*.
Uit onderzoek* naar verbetering van het IQ van Driestroom blijkt dat een kind zich in een gezinshuis beter ontwikkelt dan in een grote groep.

Deze factoren zorgen er voor dat we een uniek en krachtig zorg- en dienstverleningsaanbod bieden, dat bijdraagt aan de houdbaarheid en betaalbaarheid van de zorg. Wist u dat er meer dan 100 Driestroomhuizen zijn?

Voorliggende functie
Het is nodig dat kinderen/jongeren met grote problemen perspectief biedend geplaatst worden in een specialistisch gezinshuis zodat de juiste opvoeding, nabijheid, duurzaamheid door opvoeders geboden wordt.

In oktober 2013 is de jeugdwet aangepast met de toevoeging dat het professionele gezinshuis een voorliggende functie is ten opzichte van een leefgroep.

Voorwaarden op zorg
Driestroom Gezinshuis Zorg voor Zorg heeft een eigen behandelcoördinator die een adviserende en toezichthoudende rol heeft op het behandelings- en begeleidingsklimaat. Daarnaast is deze eindverantwoordelijk voor het individuele behandel- of begeleidingsplan van de cliënt.

Stichting Driestroom faciliteert en ondersteunt de gezinshuisouders onder andere in het administratieve proces van de plaatsing van cliënten, de bejegening van cliënten en de kwaliteitsborging van de zorg. De wet- en regelgeving, IGZ, Driesstroom en de ondernemersgroep de Driestroom bepalen de kwaliteitseisen voor de te leveren zorg en huisvesting. Het betreft normen o.a. op het gebied van;

  • Kwaliteitswet Zorginstellingen.
  • Wet Bescherming persoonsgegevens.
  • Wet klachtenrecht cliënten Zorgsector.
  • Kwaliteitswet Zorginstellingen.
  • Incidentenafhandeling
  • Invulling van de behandelcontext bij verblijf met behandeling.

Elk Driestroomhuis heeft door de lieering met stichting Driestroom dezelfde status als een door het zorgkantoor erkende zorginstelling.
Deze lieering zorgt ervoor dat elke Driestroomhuis de status heeft om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen VG & LVG . Door deze werkwijze is Driestroomhuis Zorg voor Zorg voor uw als verwijzer of plaatsende instantie een betrouwbare partner die een uitstekend rendement levert en instaat is een aanbod te leveren van complexere problematieken.

Residentiële jeugdzorg & WMO
Driestroomhuis Zorg voor Zorg verleent hulp aan jongeren die op vrijwillige of gedwongen basis dag en nacht buiten hun eigen omgeving verblijven. Gezien de leeftijdscategorie waar wij ons op richten 14 jaar en ouder, begeven wij ons op het snijvlak van de jeugdzorg en WMO zorg.
Jongeren tot 18 jaar bieden wij een therapeutisch woonklimaat gericht op het opvoeden, verzorgen en behandelen van gedragsproblemen.
Jongeren vanaf 18 jaar worden vanuit een beschermde woonplek ondersteunt bij het bevorderen van de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie

Indicatie & financieringsvormen
Voor elke diensten levering is een geldige indicatie nodig. Afhankelijk van de leeftijd van de zorgvrager gaat het om een indicatie jeugdzorg (tot 18 jaar) of WMO (vanaf 18 jaar) .
De financiering van de zorg die wij leveren kan zowel op basis van Zorg in Natura als PGB.
Voor vragen omtrent de verschillende financieringsvormen en aanbestedingen kunt u contact met ons opnemen of met de afdeling; Zorgcontractering Gemeentes van Stichting Driestroom.

  • Telefoon: 0481 356111
  • Mobiel: 06 23 01 78 25

Kennismaken & Aanmeldprocedure
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg in een gezinsvervangende omgeving.
Wij zijn trots op ons werk en willen u als professional graag informeren maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van onze cliënten.
Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in ons Driestroomhuis. Of het nu gaat om werkveldbezoek, een praktijkvraag of een combinatie hiervan. Wij ontvangen u graag.

Voor vragen omtrent de aanmelding kunt u contact op nemen met de gezinshuisouders of met Godelieve Verberk van het Driestroomloket .
Contact gegevens Driestroomloket:

  • Telefoon: 0481 37 55 55

————————————————————————————————————————————–

Bronnen:
Onderzoek Driestroom 2011
Cassidy (2007) The natures of the childs ties