Op jezelf gaan wonen.
Soms zijn er momenten dat thuis wonen van je kind niet meer gaat. Ook kan het zijn dat je kind zelfstandig wil gaan wonen maar nog niet genoeg vaardigheden heeft om dit vorm te geven.

Voor u als ouders een lastig vraagstuk. In een instelling is vaak sprake van wisselende begeleiding, grote leefgroepen en een beperkte bereikbaarheid.

Wonen in Driestroomhuis Zorg voor Zorg in Neede is in dit soort situaties een prima alternatief voor een instelling!
Kleinschalige zorg, vanuit de kracht van het “gewone” dagelijkse leven, professionele hoogopgeleide gezinshuisouders welke 24/7 aanwezig zijn, een goede bereikbaarheid en een behandelcoördinator die de geboden zorg stroomlijnt.

Dit onder de “vleugels “van stichting Driestroom zorgt ervoor dat wij uw kind excellente begeleiding, en zorg kunnen bieden. Wist u dat er al meer dan 100 Driestroom huizen zijn?

Passende, perspectief biedende woon-zorg.
De diversiteit van verschillende kleinschalige (24 uurs) woon-zorgvormen, maakt het dat we uw kind duurzame en perspectief biedende ondersteuning kunnen bieden op het gebied van wonen en meedoen.

Kennismaken & Aanmeldprocedure.
Zoals u heeft kunnen lezen zijn wij geen “gewone” instelling. Wij zijn anders, wij bieden unieke kleinschalige gespecialiseerde zorg in een gezinsvervangende omgeving.

Wij zijn trots op ons werk en willen u als ouders graag informeren maar vooral ook laten zien en ervaren hoe en op welke manier wij een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van de jongeren die bij ons wonen. Wij willen u dan ook graag de kans bieden om eens een kijkje te komen nemen in ons Driestroomhuis. Of het nu gaat om oriënterend gesprek of een concrete vraag?  Wij ontvangen u graag.