Gezinshuis Enschede

Maatwerk in jeugd- en GGZ zorg
Driestroomhuis Zorg voor Zorg is een gezinshuis voor jongeren vanaf 14 jaar. Wij zijn gespecialiseerd in autismehulpverlening en in LVB problematiek, daarnaast ondersteunen wij jongeren/ jongvolwassenen met psychische problemen.

Dagelijks geluk
Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en net als iedereen meedoen in de samenleving.
Zelf richting geven aan je leven op het gebied van wonen en werken.

Bij Driestroomhuis Zorg voor Zorg mag je zijn wie je bent.
We helpen je groeien naar vermogen en ondersteunen jou naar dagelijks geluk.

Een bijzonder (t)huis
Wonen in een gezinshuis, betekent zorg vanuit een familiare context, welke zich kenmerkt door een duurzame relatie, bescherming, stabiliteit en intensieve ondersteuning.

Of het nu gaat om na-schoolse dagbehandeling, kamertraining, beschermd wonen, beschut wonen, begeleid zelfstandig wonen, een kortdurend traject of langdurig wonen, het is prettig om te weten dat er altijd een passende vorm van zorg is, met gezinshuisouders die er altijd voor je zijn.

Een duurzame partner in zorg
Zorg voor Zorg is sinds 2006 werkzaam in de regio Oost Gelderland en het Zuidwestelijke deel van Overijssel. Als kleinschalige zelfstandige zorgaanbieder zijn we door onze lieering aan Stichting Driestroom door het ministerie van VWS geoormerkt als erkende zorginstelling en bezitten we de status om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen Licht verstandelijke beperkt en verstandelijke beperkt.

Regionaal gebonden zorg
Driestroom Gezinshuis Zorg voor Zorg ligt in Neede. Neede is centraal gelegen op de grens van Gelderland en Overijssel. Door deze centrale ligging ligt Enschede ook in ons verzorgingsgebied.