Verblijf met behandeling

Verblijf met Behandeling
Verblijf met behandeling is er voor jongeren vanaf 14 tot 18 jaar met LVB problematiek en/ of autistische spectrum stoornis die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen en vast dreigen te lopen in hun ontwikkeling. In de meeste gevallen hebben deze jongeren al een geschiedenis in de hulpverlening welke niet tot het gewenste resultaat heeft geleid en dreigt het probleemgedrag “chronisch” te worden.

Ook kan het zijn dat er thuis een onveilige situatie ontstaat waardoor de jongere in zijn ontwikkeling beperkt wordt en het beter is om niet meer thuis te wonen.
Wat de reden ook is, verblijf met behandeling in Driestroomhuis Zorg voor Zorg betekent een ervarings- gerichte behandeling, in een gezinsvervangend omgeving met intensieve begeleiding.

Gericht op ontwikkeling
De behandeling valt onder de supervisie van de behandelcoördinator van het gezinshuis, een GZ-psycholoog. Aan de hand van de problematiek van de jongere en de individuele leerstijl, wordt er een behandelplan gemaakt.

Vanuit een gezinsvervangende omgeving kan de behandeling zich richten op;

  • Gedragsregulatie
  • Sociaal– emotionele zelfredzaamheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Praktische zelfredzaamheid
  • Organiseren van schoolse vaardigheden
  • Deelname aan de maatschappij
  • Omgang met gezin van herkomst

Afhankelijk van het toekomperspectief wordt er toe gewerkt naar; terugplaatsing naar huis of kan de jongere deelnemen aan ons woontrainingstraject.

Daginvulling
Bij verblijf met behandeling is het belangrijk dat je een daginvulling hebt. Een daginvulling kan zijn; naar school gaan, stage lopen, arbeidstraining of dagbesteding. Een daginvulling geeft niet alleen structuur in je leven maar zorgt er ook voor dat je andere mensen ontmoet, mee doet in de maatschappij en… dat je het geleerde direct in de praktijk kan gaan brengen.

Flexibel
Zorg is mensenwerk dit betekent dat er altijd ruimte moet zijn voor flexibiliteit om in te kunnen spelen op de actuele situatie. Het kan dus zomaar zijn dat een jongere een andere trainingssituatie nodig heeft of een veel korter behandeltraject, doordat het leerproces versneld verloopt. Door onze kleinschaligheid en diverse woonmogelijkheden zijn wij instaat om hier flexibel mee om te gaan en dat te bieden wat noodzakelijk is.