De gezinshuisouders

_MG_0793_internet_051Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Vanuit deze insteek zijn wij, de gezinshuisouders Susan en Onno gestart met ons gezinshuis. Wij hebben samen 2 dochters Birthe (2005) en Linde (2010). Onze dochters hebben van baby af aan al gezien en ervaren dat niet alle kinderen hetzelfde zijn en dat het soms nodig is om de omgeving aan het kind aan te passen, zodat deze tot ontwikkeling kan komen.

Verschillen versterken
Onze verschillen in zorgachtergrond maakt het dat wij aanvullend aan elkaar zijn en veel expertise in huis hebben o.a. op het gebied van autismehulpverlening.

Susan is BIG geregisterd HBO-verpleegkundige en heeft een lange tijd als psychiatrische verpleegkundige in het ziekenhuis gewerkt en als verpleegkundige in de gehandicapten- en verslavingszorg. Daarnaast is Susan gecertificeerd voor de Geef me de vijf trainingen: ‘Autisme en een verstandelijke handicap’ en de video interactie training van geef me de vijf.

Onno is afgestuurd bachelor of Social Work en komt van oorsprong uit de jeugdzorg. Hierin heeft hij in verschillende settingen mogen werken, o.a. als activiteitenbegeleider, senior begeleider in een kamertrainingscentrum voor jongeren met LVG problematiek en als zorgcoördinator. Ook hij heeft zich verdiept in de autismehulpverlening o.a. door het volgen van de opleidingen basis- en vervolg training ‘autisme en een verstandelijke beperking’ volgens de methode van ‘Geef me de vijf’ en als zelfredzaamheidtrainer voor mensen met een autismespectrumstoornis bij het RINO instituut. Daarnaast is Onno als erkend jeugdzorgwerker ingeschreven in het register van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. Deze beroepsregistratie draagt bij aan het vakmanschap van jeugdwerker. Geregistreerde professionals laten zien dat zij staan voor de kwaliteit van hun vak en zich houden aan richtlijnen en de beroepscode.

Onno Fokker
Gezinshuisouder
Susan Fokker
Gezinshuisouder