Beschermd wonen

Beschermd wonen.
Beschermd wonen is een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Beschermd wonen is er voor jongeren vanaf 18 jaar die door psychische klachten, psychosociale problemen of een cognitieve beperking (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Het kan dan gaan om jongeren met Autisme, Autisme gerelateerde problematiek, of sociaal-emotionele en/of gedragsproblemen.

LVB problematiek
Ook Jongeren met LVB problematiek kunnen gebruik maken van de functie; beschermd wonen. Vaak is dit een doelgroep die tussen ” wal en schip valt”.
Het gaat dan om jongeren met een IQ tussen de 50 en 85 die tijdelijk een beschermde woonomgeving nodig hebben. Veelal zijn dit jongere waarbij het door een crisissituatie niet meer mogelijk is om in het ouderlijke huis te blijven wonen. Ook kan het gaan om jongeren die in kader van hun uitstroom van een open/besloten behandeltraject een tijdelijke beschermde woonomgeving nodig hebben.

Wonen met intensieve begeleiding
Beschermd wonen in Driestroomhuis Zorg voor Zorg in Neede, betekent wonen in een veilige, overzichtelijke, familiare context met 24 uurs begeleidingsaanwezigheid.
Vanuit deze beschermde omgeving kan de jongere zich richten op; het leren omgaan met de psychische klachten/ reguleren van gedrag en leren om  het eigen leven zo zelfstandig mogelijk vorm te gaan geven.

Leren-wonen-werken
Afhankelijk van de zorgvraag en individuele mogelijkheden richt de ondersteuning zich op de volgende gebieden;

  • Wonen en huishouden
  • Werken, leren, dagbesteding
  • Sociale contacten/netwerk en vrije tijd
  • Psychische- en lichamelijke gezondheid
  • Persoonlijke verzorging
  • Financiën, inkomen en administratie
  • Omgang met gezin van herkomst
  • Contacten met instantie

Beschermd wonen in in veel gevallen de opstap naar een meer zelfstandige woonvorm zoals; beschut wonen-ambulant, beschut wonen-geclusterd of begeleid zelfstandig wonen.
Als gedurende het traject blijkt dat dit niet haalbaar is, is het prettig om te weten dat beschermd wonen in ons gezinshuis altijd mogelijk is.
Het belangrijkste is immers, dat je een woonplek hebt die bijdraagt aan dagelijks geluk.