Ambulante woonbegeleiding

Ambulante woonbegeleiding
Ambulante woonbegeleiding is een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  Ambulante woonbegeleiding is er voor jongeren vanaf 18 jaar die door psychische klachten, cognitieve beperking of psychosociale problemen nog niet zelfstandig kunnen (gaan) wonen, of  jongeren die nog thuis bij ouders wonen en vast dreigen te lopen.

Uitgaan van eigen kracht
Wonen met ambulante begeleiding is de laatste fase van ons woon-zorgtraject.  Daarnaast kan ambulante woonbegeleiding ook ingezet worden als het de jongere niet (meer) lukt om het leven zelfstandig vorm te geven, of als het wonen bij ouders dreigt te ontsporen. Ambulante woonbegeleiding kan dan net dat steuntje in de rug zijn waardoor  opname in een 24 uurs setting kan worden voorkomen.
Wat de persoonlijke situatie ook is,  ambulante begeleiding  is  gericht op het versterken van de eigen kracht en het verminderen van de stressoren die dit beïnvloeden.

Begeleiding in je eigen huis
Kenmerkend voor ambulante woonbegeleiding is, dat je begeleiding krijgt in je eigen huis, passend in je levensritme. Afhankelijk van de hulpvraag en de draagkracht van de jongere kan het dan gaan om één of meerdere begeleidings momenten per week.

Leren-wonen-werken
De begeleiding is gericht op het zo zelfstandig mogelijk vorm  (blijven) geven van eigen leven en maatschappelijke participatie. Samen wordt er gewerkt aan de doelen die zijn vastgesteld in overleg met de gemeente waar je woont. Deze doelen zijn terug te vinden in de beschikking van de gemeente. Afhankelijk van de zorgvraag richt de ondersteuning zich op de volgende gebieden;

  • Wonen en huishouden
  • Werken, leren, dagbesteding
  • Sociale contacten/netwerk en vrije tijd
  • Psychische- en lichamelijke gezondheid
  • Persoonlijke verzorging
  • Financiën, inkomen en administratie
  • Omgang met gezin van herkomst
  • Contacten met instanties

Levensloop gericht
De begeleidingsbehoefte kan per levensfase verschillen van inhoud en intensiteit. Over het algemeen is de behoefte aan begeleiding groter rondom momenten waarin er veel verandert en kleiner in relatief stabiele situaties.

Deze wisselende behoefte aan begeleiding vraagt om flexibiliteit. Het is fijn om te weten dat we hierbij aansluiten en er zijn wanneer het nodig is.