Deeltijd behandeling

Als het thuis (bijna) niet meer gaat
De ontwikkeling van een jongere kan dusdanig stagneren dat er thuis grote problemen ontstaan. Deze problemen zorgen voor een opvoed-overbelasting, welke invloed heeft op het functioneren van alle gezinsleden.
In veel gevallen wordt er dan gekozen voor ambulante ondersteuning en/ of tijdelijke ontlasting in de vorm van een logeerhuis. Op deze manier wordt vaak geprobeerd om de opvoed overbelasting te verminderen.

Als de problemen thuis dusdanig zijn dat deze vormen van zorg niet (meer) toereikend zijn, dan kan een meer individueel gericht hulpverleningsprogramma, zoals deeltijdbehandeling eventueel aangevuld met tijdelijk verblijf uitkomst bieden.

Met deeltijdbehandeling kunnen zwaardere vormen van hulpverlening zoals crisisopvang, wonen in een woongroep of uithuisplaatsing worden voorkomen. Daarnaast kan deeltijdbehandeling, eventueel met tijdelijk verblijf ook ingezet worden als overbruggingszorg om de wachttijd voor wonen in ons Driestroomhuis te overbruggen.

Deeltijd behandeling is er voor jongeren vanaf 14 jaar.

Leren in een gezinsvervangende omgeving
Vanuit de kracht van het dagelijkse gezinsleven bieden wij jongere een ervarings- gerichte behandeling.
Bij deeltijdbehandeling verblijft de jongere één of meerdere dagdelen of  indien noodzakelijk enkele dagen per week in het gezinshuis.

Vanuit het gezinshuis dragen we er zorg voor deze zijn dagelijkse (externe) leven zoals school, stage en deelname aan sportclub kan blijven voorzetten.  Zo wordt voorkomen dat het leven al te ingrijpend verandert. Voor ouders betekent dit dat de zware opvoedingstaak gedeeltelijk wordt over genomen.

De dagen hebben een vaste structuur, waarbij er sprake is van een intensieve ondersteuning gericht op gedragsverandering en ontwikkeling.

Fase gericht behandelen
Vanuit een gezinsvervangende omgeving richt de behandeling zich op het vergroten van vaardigheden op het gebied van;

  • Gedragsregulatie
  • Sociaal-emotionele zelfredzaamheid
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Praktische zelfredzaamheid
  • Organiseren van schoolse vaardigheden
  • Deelname aan de maatschappij.
  • Omgang met gezin van herkomst

Afhankelijk van het leerprofiel van de jongere en de factoren die zorgen voor een overbelasting bij ouders en overige gezinsleden ligt de duur van de deeltijdbehandeling tussen de 6 en 18 maanden.

Ambulante gezinsgerichte ondersteuning
Naast de behandeling van de jongere in het gezinshuisde ondersteunen we bij deeltijdbehandeling ook de ouders. Dit is ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding aan huis.

Ambulante begeleiding is er op gericht om een deel van de zware opvoedingstaak van ouders over te nemen. Met behulp van ambulante ondersteuning werken we er gezamenlijk naar toe om de factoren die zorgen voor een opvoed-overbelasting te reduceren.

Voor de jongere is ambulante ondersteuning noodzakelijk om dat er een transitie plaats moet vinden om de aangeleerde vaardigheden toe te gaan passen in de eigen woonsituatie.

De ambulante ondersteuning kenmerkt zich door een praktische, meetbare en doelgerichte aanpak.

Afspraken maken
Samen met de aan ons gezinshuis verbonden behandelcoördinator stellen we met de jongere, zijn ouders en/of wettelijke vertegenwoordiger een behandelplan op dat passend is bij de gezinshulpvraag, persoonlijke vaardigheden en toekomstperspectief.