Waar wij voor staan en gaan

Onze missie.
Zorg voor Zorg ondersteunt jongeren om zo zelfstandig mogelijk mee te doen in de maatschappij, met zo min mogelijk professionele ondersteuning.

Leren leren je zelf te ontdekken en te accepteren.
Wonen – leren om dit binnen je mogelijkheden zo zelfstandig mogelijk vorm te gaan geven
Werkenleren, je talenten te gebruiken en zo optimaal mogelijk toe te passen.

Onze overtuigingen
Het woord zorg heeft voor ons een bepaalde waarde. Zorg is voor ons:

  • Zorgen voor afstemming.
  • Zorgen voor contact op basis van gelijkwaardigheid van mens tot mens.
  • Zorg is durven vertrouwen in de ander en zorgen dat je er bent als het nodig is.
  • Zorg is zorgen voor voorwaarden om tot groei en ontwikkeling te komen.
  • Zorg is zorgen voor een veilige en  warme plek waar je kunt zijn Wie je bent en Waar je altijd welkom bent.
  • Zorg is vraaggericht in plaats van aanbod gericht.
  • Zorg is delen, het delen van zorgen, kennis en mogelijkheden.
  • Zorg is zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
  • Zorg is zorgen voor en met elkaar op basis van zorgvuldigheid en gelijkheid.