Welkom op de website van Driestroomhuis Zorg voor Zorg.

Maatwerk in jeugdzorg en jongeren GGZ
Driestroomhuis Zorg voor Zorg in Neede, gemeente Berkelland is een gezinshuis voor jongeren vanaf 14 jaar. Wij zijn gespecialiseerd in autismehulpverlening, daarnaast ondersteunen wij jongeren/ jongvolwassenen met LVB-problematiek.

Dagelijks geluk
Je wilt een zo gewoon mogelijk leven leiden en net als iedereen meedoen in de samenleving.
Zelf richting geven aan je leven op het gebied van wonen en werken.

Bij Gezinshuis Zorg voor Zorg mag je zijn wie je bent.
We helpen je groeien naar vermogen en ondersteunen jou naar dagelijks geluk.

Een bijzonder (t)huis
Wonen in een gezinshuis, betekent zorg vanuit een familiare context, welke zich kenmerkt door een duurzame relatie, bescherming, stabiliteit en intensieve ondersteuning.

Perspectief biedende zorg
Driestroomhuis Zorg voor Zorg verleent levensloop gerichte ondersteuning aan jongeren vanaf 14 jaar.

Jongeren tot 18 jaar kunnen bij ons terecht voor; 24 uurs verblijfszorg gericht op het opvoeden en behandelen van gedragsproblemen, kamertraining, deeltijdbehandeling eventueel met tijdelijk verblijf of ambulante ondersteuning in de thuissituatie.

Voor (jong) volwassen vanaf 18 jaar hebben we verschillende 24 uurs woon-zorg vormen zoals; beschermd wonen of beschut wonen ambulant. Naast deze vormen van 24 uurs woon-zorg bieden we ook ambulante ondersteuning op het gebied van wonen en werken.

Of het nu gaat om kortdurend traject of langdurig wonen, het is prettig om te weten dat er altijd een passende vorm van zorg is, met gezinshuisouders die er altijd voor je zijn.

Een duurzame partner in zorg
Zorg voor Zorg is sinds 2006 werkzaam in de regio Oost Gelderland en het Zuidwestelijke deel van Twente. Als kleinschalige zelfstandige zorgaanbieder zijn we door onze lieering in 2014, aan Stichting Driestroom door het ministerie van VWS geoormerkt als erkende zorginstelling en bezitten we de status om verblijf met behandeling aan te bieden voor de doelgroepen Licht verstandelijke beperkt en verstandelijke beperkt.

Driestroomhuizen, groots in kleinschalige zorg
Landelijk zijn er al meer dan 100 Driestroomhuizen die allen via een franchiseformule zijn verbonden met Stichting Driestroom. Deze samenwerking zorgt voor een groot landelijk netwerk van kleinschalige, unieke zorginitiatieven met veel specialistische kennis en vaardigheden op lokaal niveau.

Gemeenten

Maatschappelijke ondernemerschap, efficiënt georganiseerde en toegankelijke zorg- en dienstverlening….

Jongeren

Een woonruimte voor jezelf, ingericht zoals jij dat wil, met jouw eigen spullen, een douche en toilet voor jezelf en een keukentje om zo te leren…

Ouders

Soms zijn er momenten dat thuis wonen van je kind niet meer gaat. Ook kan het zijn dat je kind zelfstandig wil gaan wonen…

Professionals

Voor zorgprofessionals is een betrouwbare, duurzame partner belangrijk om continuïteit in zorg te waarborgen…

Driestroomhuis Zorg voor Zorg

Borculoseweg 75
7161 GS NEEDE

Driestroomhuis Zorg voor Zorg

Borculoseweg 75
7161 GS NEEDE